صفحه اصلی

 

           شرکت خدمات مالی و حسابرسی حساب آرا

           عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

دارای بیست و سه سال سابقه کار حرفه ای 

   مشاوره وخدمات مالی و مالیاتی به اشخاص حقوقی و حقیقی

   نمایندگی نرم افزار حسابداری شایگان سیستم ( حسابگر )

 

آدرس : اصفهان ، خیابان شهید باهنر ،کوچه شماره 29 ، ساختمان مهتاب ، طبقه یک ، واحد یک 

تلفنها: 33458770-33458776

همــــراه : 09133279745 

*خدمات مشاوره مالی و مالیاتی ، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی 

*نمایندگی شایگان سیستم ( برنامه حسابگر)

*راه اندازی ، نظارت بر واحدهای مالی شرکتها و نرم افزارهای حسابداری اعم از بازرگانی و صنعتی

*تنظیم و ثبت اظهارنامه های مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی شرکتها

*تهیه صورتهای مالی برای شرکتها جهت استفاده کنندگان خارجی و داخلی