صفحه اصلی

 

           شرکت خدمات مالی و حسابرسی حساب آرا

          *** عضو انجمن حسابداران خبره ایران ***

    ارائه دهنده مشاوره وخدمات مالی و مالیاتی به شرکتها

   نمایندگی نرم افزار حسابداری شایگان سیستم ( حسابگر )

 

آدرس : اصفهان ، خیابان باهنر ، ساختمان ویکتوریا، طبقه سوم ، واحد 11

همــــراه : 09133279745 

*خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

*نمایندگی شایگان سیستم ( برنامه حسابگر)

*راه اندازی ، نظارت بر واحدهای مالی شرکتها و نرم افزارهای حسابداری اعم از بازرگانی و صنعتی

*تنظیم و ثبت اظهارنامه های مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی شرکتها

*تهیه صورتهای مالی برای شرکتها جهت استفاده کنندگان خارجی و داخلی